Thuisverpleging is flexibel,
snel en gericht inspelen
op de veranderlijke behoeften
van patiënten en hun naaste omgeving

Het doel van Bert Rens thuisverpleging is steeds de zorgbehoevende patiënt door maximale ondersteuning zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde thuisomgeving te laten functioneren.

Dat doen we door kwalitatieve zorg op maat en een ‘lange termijn’ engagement.

We hebben naast fysieke dienstverlening ook maximale aandacht voor het sociale en psychische functioneren.

Laagdrempeligheid en continuïteit in zorgverlening zijn hierbij belangrijke pijlers.
Wij zijn dan ook steeds bereikbaar en communiceren in verstaanbare taal.

Familie, mantelzorgers en andere hulpverleners zijn belangrijke partners in de zorg.

We willen flexibel, snel en gericht inspelen op veranderende behoeften van patiënten en hun naaste omgeving.

Daarvoor kunnen we rekenen op een uitgebreid netwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg.
Wij onderhouden nauwe contacten met huisartsen, het netwerk palliatieve thuiszorg Gent-Eeklo, kinesisten, de sociale diensten van diverse ziekenhuizen enzovoort.

Thuisverpleging Bert Rens streeft steeds naar een zo goed mogelijk geoptimaliseerde levenskwaliteit.

Scroll naar boven